pilegaard-coins.dk
Forside | Kurv | Bestil | Nyheder | Tilbud | Profil | Vilkår | Søgning | Kundecenter | Favorit | Hjælp & forklaringer
 
Vis kurv

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK
Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser for alle leverancer fra
Pilegaards Antikvariat & Mønthandel

 
Alle ordrer modtages med forbehold for at mønter eller bøger allerede kan være solgt.

De fleste varer er beskrevet samt illustreret med fotos. Vi fremsender gerne fotos hvis de mangler. Vi tager forbehold for fejlbeskrivelser og fejlindtastninger. Alle mønter og bøger kan besigtiges og købes i butikken: Algade 65, 9000 Aalborg.

Fortrydelsesret:
Pilegaards Mønthandel & Antikvariat yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager
dine varer. Fortryder du købet, skal Pilegaards Mønthandel & Antikvariat underrettes herom senest
14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

De anførte priser er netto kontant i danske kroner inklusiv brugtmoms, der ikke kan fratrækkes. Priserne for nye varer: møntkataloger og mønttilbehør, er angivet inkl. 25 % moms. Efter modtagelse af bestillingen fremsendes proforma faktura via email med angivelse af betalingsoplysninger.

Betaling sker til vores kontonummer: 9570-5108519.
VENT MED AT BETALE TIL DU HAR HØRT FRA OS, SÅ VI ER SIKRE PÅ AT VAREN IKKE ER SOLGT TIL ANDEN SIDE - OG VI KAN OPLYSE PRÆCIS PORTO, SOM OFTE ER BILLIGERE END ANGIVET I BEKRÆFTELSEN.


Alle forsendelser tillægges porto. Som hovedregel sendes alle mønter i registreret forsendelse til en fast pris af 50 kr. pr. forsendelse (Danmark). Norge & Sverige (130 DKR). Ønsker man almindelig forsendelse (egen ansvar og risiko) tillæges porto efter PostDanmarks takster. Porto for forsendelse af bøger + mønttilbehør tillæges porto efter PostDanmarks takster. 
Norge & Sverige. Forsendelse af bøger & tilbehør vil ofte være dyrere end de 130 kr. der er angivet for forsendelse (mynter & pengesedler). VI sender en mail med angivelse af aktuel portopris.

Ved export til Norge og andre lande udenfor EU trækkes den danske moms fra på NYE bøger og mønttilbehør.

Bestilte mønter og bøger kan altid reserveres til afhentning i butikken: Algade 65, 9000  Aalborg.

Ordrer til udlandet ekspederes efter forudbetaling.

Kunder i Norge betaler til vor girokonto i Norge. Derved undgås gebyrer til danske banker. Vi sender en mail med oplysning om totalpris i norske kroner inkl. porto.
Norge: Postbanken - konto 0539 - 1745023

All orders are subject to prior sale. If a coin or book is no longer available, we will let you know.
All prices are in Danish Kroner. All goods are subject to the Danish value-added tax, so no tax deduction can be made.
The prices quoted do not include shipping. Shipping is charged according to current Post Denmark rates.
Orders are shipped when we have received payment, requested via Paypal.com.
PayPal
Ask for further information by e-mail: pi@stofanet.dk

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse pi@stofanet.dk

 


 

16. maj 2018Pilegaards Antikvariat og MønthandelPersondatapolitik

 1. Registrering og behandling af kundens personoplysninger

Pilegaards Antikvariat og Mønthandel, Algade 65, 9000 Aalborg, CVR.nr. 16157376 (Pilegaards Antikvariat og Mønthandel”), er ansvarlig for opbevaring og behandling af de personoplysninger, som registreres og behandles ved kundens brug af vores webshop og anden købs- og ordreaktivitet samt korrespondance med Pilegaards Antikvariat og Mønthandel.Pilegaards Antikvariat og Mønthandels registrering og behandling af kundens personoplysninger er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.2. Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?Pilegaards Antikvariat og Mønthandel behandler følgende kategorier af personoplysninger om kunden:

 • Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • IP-adresse
 • Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag eller tvist

Personoplysninger behandles i digitaliseret og skriftlig form.3. Formålene med behandlingPilegaards Antikvariat og Mønthandel behandler kundens personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af med kunden aftalte varer (bøger, mønter, pengesedler m.m), herunder ved benyttelse af leverandører og transportører
 • Modtagelse af købesum via de af Pilegaards Antikvariat og Mønthandels anvendte betalingssystemer
 • Kommunikation med kunden i forbindelse med udbud af Pilegaards Antikvariat og Mønthandels varer
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af Pilegaards Antikvariat og Mønthandels system og services
 • Behandling i forbindelse med eventuelt opståede retskrav eller anden tvist med relation til kundens køb

Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af det pågældende formål.4. Indsamling af persondata om kundenPersondata om kunden vil være oplyst af kunden selv i forbindelse med benyttelsen af Pilegaards Antikvariat og Mønthandels webshop eller i anden korrespondance med Pilegaards Antikvariat og Mønthandel. 5. Grundlag for behandling af kundens personoplysningerPilegaards Antikvariat og Mønthandels behandling af personoplysninger sker for at opfylde kundens aftale med Pilegaards Antikvariat og Mønthandel samt foranstaltninger til forberedelse heraf. Pilegaards Antikvariat og Mønthandels behandling af personoplysninger sker endvidere i visse tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at Pilegaards Antikvariat og Mønthandel kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til kunden ikke går forud herfor.6. Deling af kundens personoplysningerFølgende personer vil kunne få adgang til kundens personoplysninger:

 • Pilegaards Antikvariat og Mønthandels medarbejdere, som er beskæftigede med de relevante leverancer/serviceydelser og Pilegaards Antikvariat og Mønthandels systemer herfor. •  Medarbejdere hos Pilegaards Antikvariat og Mønthandel, transportører eller andre serviceydere, der bidrager til at levere den/de kunden købte bog/bøger. • Ekstern IT-leverandør til Pilegaards Antikvariat og Mønthandel, ekstern bogholder og administrator af Pilegaards Antikvariat og Mønthandels økonomisystem, samt revisor,

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå.Kundens personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

 1. Varighed af opbevaring

Pilegaards Antikvariat og Mønthandel sletter løbende kundernes personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til.

 1. SikkerhedsforanstaltningerPilegaards Antikvariat og Mønthandel sikrer kundens personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte kundens oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger. 9. Kundens rettighederSom kunde hos Pilegaards Antikvariat og Mønthandel har kunden følgende rettigheder vedrørende de af Pilegaards Antikvariat og Mønthandel registrerede personoplysninger:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om kunden, der er registreret af Pilegaards Antikvariat og Mønthandel
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om kunden registreret af Pilegaards Antikvariat og Mønthandel
 • Ret til at få slettet oplysninger om kunden, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler Pilegaards Antikvariat og Mønthandel i medfør af dansk eller EU-lovgivning eller aftale med kunden
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, kunden selv har afgivet til Herman H.J. Lynge & Søn i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

 10. CookiesPilegaards Antikvariat og Mønthandel gør ikke brug af sessions cookies.11. Ændring af persondatapolitikNærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Pilegaards Antikvariat og Mønthandel for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.12. KontaktHvis kunden har indvendinger mod Pilegaards Antikvariat og Mønthandels behandling af kundens personoplysninger ulovligt, opfordres kunden til at kontakte Pilegaards Antikvariat og Mønthandels: pi@stofanet.dk.Kunden har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til kundens rettigheder og over Pilegaards Antikvariat og Mønthandels behandling af kundens personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.